Wednesday, March 18, 2009


FALSAFAH DAN HIKMAH SEJARAH(Bahagian 2)


Masuk sungai kebiasaannya boleh mati....Kalau selamat sampai ke laut biasanya mati juga. Kalau tersangkut ditali, tenggelam, mati juga.Tapi Tuhan takdirkan Nabi Musatersangkut di istana Fir`aun. Waktu tu orang2 Fir`aun mengambilnya.Fir`aun biladilihat saja bayi itu, dia terus mahu membunuhnya bilateringatkankata-kata ahli nujum.Walaupun Nabi Musa masih kecil lagi, Fir`aun kenal yang beliau inidari Bani Israel. Ini bukan anak Qibti.Jadi nabi Musa hampir dibunuh, bahaya lagi. Tapi Allah Maha Berkuasa.Isterinya memujuk....."Kita bukankah tiada anak, mari kita jadikanbayi ini anak kita"...Sejuk hati Fir`aun mendengarnya..Kalau tidak, mungkin sudah


dicekiknya Nabi Musa.Sewaktu Nabi Musa masih kecil, semasa dipangkuan Firaun, Nabi Musa menarikjanggut Fir`aun, Fir`aun terkejut kerana kesakitan..[padahal yangmenarik janggutnya adalah bakal seorang Rasul.]Semasa itu Firaun mahu membunuh Nabi Musa tetapi isterinya berkata, jangan!Semasa berumur 18 tahun, suatu hari di dalam pasar, seorang Qibtiberkelahi dengan seorang Bani Israel. Nabi Musa tolong meleraikansebab Bani Isra


el meminta tolong kepadanya. Dia meleraikan denganmenolak sedikit pemuda Qibti itu tetapi pemuda itu mati pula.Orang Qibti lalu mencari Nabi Musa untuk membunuhnya....Dari cerita ini sudah beberapa kali Nabi Musa dalam bahaya berhadapandengan kematian.Jika ikut logik matilah dia, tapi tidak mati. Apakah pengajarannya?Yg pertama, jika Allah mahu matikan atau tidak mematikan seseorang,tidak mengikut hukum logik. Jika ikut logik memang sudah mati.Yang ke-2 adalah faktor janji. Walaupun tidak logik, dengankuasa Tuhan,


dia tetap hidup...Yang ke-3 ini menunjukkan supaya manusia terasa bahawa kuasa Tuhan itu mutlak.Jadi faktor janji Tuahn itu mahal sekali.Kalau bukan faktor janji Tuhan ,dia sudahpun mati dibunuhsewaktu bayi. Kalau bukan mati sewaktu bayi, beliau mati di pembakaranroti, kalautidakpun mati di dalam sungai, atau mati ketika dicari-cari orang Qibti.Ringkasnya,akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dan dia menjadiRasul.Semua rasul2 sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk satubangsa saja.Rasulullah SAW sahaja diutus untuk semua bangsa.Nabi Musa untuk Bani Israel sahaja, bukan untuk orang Qibti, atau Arabtapi tidak salah kalau mereka mahu ikut.Nabi Musa tidak berdakwah dan berjuang untuk bangsa Arab dan Qibti.Nabi Musa memimpin Bani Israel yang cerdik tapi sangat jahat.Nabi Musa terancam dari 2 aspek, pertama dari Fir`aun dan kedua daripengikutnya, kaum Bani Israel.Bani Israel ini hari ini Islam esok kafir. Hari ini Islam,esok kafir. Initerjadi 40 tahun, bukan setakat jahat saja.Nabi Musa memimpin Bani Israel dan di masa yang sama berhadapan dengan2 risiko iaitu Fir`aun dan orang-orangnya....


Nabi Musa dan orang-orangnya Tuhan sesatkan di padangteh selama 40 tahun. Apa hikmahnya? Kalau mereka tak tersesatbanyaklah yang mungkin lari. Kerana sama-sama tersesat terpaksa ikutjuga. Dalam sesat-sesat itulahdididik, didik, didik. Kalau tidak, sudah lari. Dalam positif ada negatif.Negatifnya susah, positifnya boleh didik.Waktu beliau memimpin Bani Israel selama 40 tahun, bukan sedikitbilangannya tapi ramai,kalau mahu melawan Fir`aun boleh, senjata dahulu bukan macam sekarang,sama sahaja,sama-sama pakai pedang, tak ada bezanya. Tapi Tuhan takbenarkan Nabi Musa danpengikutnya membunuh orang-orang Fir`aun semasa itu